[x] ปิดหน้าต่างนี้
MyOffice Sama V.6.2 : ลิขสิทธิ์ โดยทวีรัตน์ เทพนะ
Paperless Office พ.ศ. 2562  
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรม พสน. ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หน้าแรก   ข่าวสาร   E-Office สป.  จำนวน 0 หน้า  
1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-530 515 แฟกซ์ 073-530 515
Myoffice 6.0 : copyright : taweerath teapna