[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561) รหัส P61120003082 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 13 รายการ) ราคากลาง 1,075,800.00 บาท
  ลงประกาศเมื่อ วันอังคาร ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
  โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มแผน

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
แก้ไขแก้ไข   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561) รหัส P61120003093 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 4 รายการ) ราคากลาง 187,700.00 บาท
  ลงประกาศเมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
  โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มแผน

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
แก้ไขแก้ไข   รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
  ลงประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
  โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มแผน

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
แก้ไขแก้ไข   รายการค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้ในราชการ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง รถยนต์ดีเซล(รถตู้)
  ลงประกาศเมื่อ วันเสาร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
  โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มแผน

  เอกสาร : ฉบับที่ 1 ,
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 << 1 >>

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com