[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.45 น. นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและมอบเกียรติบัตรในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562 โดยนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานรวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมให้ผู้เรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล้าแสดงออกตามความสามารถและความถนัดอย่างเหมาะสม โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ได้จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้จาการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET การทดสอบระดับอิสลามศึกษา I-NET และผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
    8 พ.ค. 2562 : 10:44 : ภาพข่าวโดย นางสาวชญาภา สุขสบายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com