[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
ประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ)
   วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางพรทิพย์ วุตติหาสะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ) เพื่อร่วมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562 ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4
    18 เม.ย. 2562 : 20:24 : ภาพข่าวโดย นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com