[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
  ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
 เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 :

รายละเอีดย :

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว มารายงานตัวในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรับรายงานตัว เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส พร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนา ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. 7 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน (28 กุมภาพันธ์ 2562) (รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ). จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (สำเนาหน้า - หลัง และยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (สำเนาหน้า - หลัง) (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จากสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ

| เข้าชม : 635 |
ผู้เขียน : กุลลนาพร อาซ้าย
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com