[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
  ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างจัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส (ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561) รหัส P61120003093 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 4 รายการ) ราคากลาง 187,700.00 บาท (225)
ประกาศ ณ จันทร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เอกสาร เอกสารฉบับที่ 1
        
      


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com