[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 หน่วยตรวจสอบภายในนางสาวโสภิดา ตุลยาพงศ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
086-2855370


นางสาวนุรีซำ มะเจ๊ะแน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
084-8544467

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com