[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 กลุ่มพัฒนาการศึกษานางโสภา ทองเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
093-5836662


นางจินดาภรณ์ สวนพิบูลย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
087-4750457


นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
080-8844322


นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
062-6262313


นางสาวกัลยา สรีแมง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
085-2472528

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com