[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 กลุ่มบริหารงานบุคคลนางวินิพร แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
089-9755527


นางฮาซน๊ะ มิง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
099-9017668


นางสาวกิติยา แมเลาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
088-7913224


นางกัลยา เวทมาหะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่งานวินัย
062-2438925


นางอารีซา บอเถาะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
083-0149258


นางฮามีด๊ะ อาแว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
086-0180306


นายซัมรี สือแม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
091-4623077


นางสาวกุลลนาพร อาซ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
089-5993770

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com