[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
 กลุ่มนโยบายและแผนนางพรทิพย์ วุตติหาสะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
098-4956774


นายวิรัตน์ พุธสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-8259887


นายฟิกกรี สามะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
084-9657829


นางสาวอาอีซะห์ สะอิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-9657829


นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
082-4321818


นางสารีฮา ดาตูมะดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
089-5999016


นางสาวฮัสลีนา แมละมัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
089-7388597

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com