[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office)
   นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบนโยบายในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัด คุ้มค่า สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทวีรัตน์ เทพนะ ครูช่วยราชการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
    29 ธ.ค. 2561 : 08:10 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com