[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด โดยมีนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจงาน และสร้างสัมพันธไมตรี ระหว่างบุคลากร ก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นภายในองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
    29 ธ.ค. 2561 : 08:02 : ภาพข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com