[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ร่วมใจใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโตแทนกล่องโฟม เพื่อช่วยลดขยะ ภาวะโลกร้อน
   ั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มีการรณรงค์รวมใจช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการส่งเสริมให้คนภายในองค์กรใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโตหรือแก้วน้ำแทนกล่องโฟมหรือแก้วพลาสติก การปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน ปลูกต้นไม้ เป็นต้น เพื่อลดปริมาณในการผลิตของบรรุจุภัณฑ์ที่ใช้ได้ครั้งเดียวให้น้อยลง
    15 พ.ย. 2562 : 14:19 : ภาพข่าวโดย นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com