[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
ประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
   วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นายฮูซามมุดดีน ดอเล๊าะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสนอนโยบายการดำเนินงานประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับจังหวัด
    11 เม.ย. 2562 : 11:11 : ภาพข่าวโดย นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com