[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 271 คน ไม่มีผู้ขาดสอบ โดยมี นายมนูญ บุญชูวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ และนายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 8 และคณะได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
    21 ม.ค. 2562 : 15:02 : ภาพข่าวโดย กุลลนาพร อาซ้าย


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com