[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
ร่วมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
   วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนราชวินิต มัธยม ถนน พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายโดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
    10 พ.ค. 2562 : 13:51 : ภาพข่าวโดย นางสาวชญาภา สุขสบายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com