[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
  สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME
   ภาพข่าวกิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562
   วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส และมีนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
    10 พ.ค. 2562 : 10:24 : ภาพข่าวโดย นางสาวชญาภา สุขสบาย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส                 
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส                 
TEL : 073-530-151 FAX : 073-530-151E-Mail : peo.nara96000@gmail.com